Ökad markbördighet är essentiell för att säkra livsmedelsförsörjningen och främja hållbart jordbruk. Genom att förbättra jordens näringsinnehåll och struktur ökar man grödornas produktivitet och minimerar negativa miljöeffekter. En bördig mark fungerar som en viktig resurs för att möta framtidens utmaningar inom matproduktion.

Video

  • Markvård

  • En balanserad gödsling

  • Att driva lantbruket framåt