Försök: Biostimulanter i höstvete serie L3-2318.

Försök: Biostimulanter i höstvete serie L3-2318.

Försöken visar att det är värt att använda biostimulanter i höstvete på våren när kvävegivan är mellan 60 och 120 kg kväve per hektar, men inte värt när kvävegivan är 0 eller 180 kg per hektar.

Ekonomisk beräkning i kronor när kvävegivan är 60 eller 120 kg per hektar på våren:

(Extra skörd i kronor - produkt pris = ekonomisk effektivitet) Vete pris 2024-03-12.

 

Led 13, Azofix Plus 1l/ha (kvävegiva 60 kg/ha på våren)

Västergötland, Grästorp +105 kr/ha.

Skåne, Kristianstad +269 kr/ha.

 .

Led 14, Bactoforce 1l/ha (kvävegiva 120 kg/ha på våren)

Västergötland, Grästorp +148 kr/ha.

Skåne, Kristianstad +247 kr/ha.

.

Led 15, Fosfix PLUS  1l/ha (kvävegiva 120 kg/ha på våren)

Västergötland, Grästorp +393 kr/ha.

Skåne, Kristianstad -93 kr/ha.

.

Produkten Fosfix Plus (fosforlösningsbakterier) ger bättre resultat i Västergötland, Grästorp på grund av att P-AL i marken är 4. I Skåne, Kristianstad finns det mer fosfor i marken, P-AL 24, vilket gör att Bactoforce och Azofix Plus fungerar bättre då de främjar kväveupptag och minskar patogener i marken.

Vi utförde även biostimulanterförsök i ärter hos Hushållningssällskapet och fick 19% ökning av skörden enbart med biostimulanter. Mer information kommer snart.

Försöken med biostimulanter i höstvete visar att vi kan uppnå högre ekonomiskt effektiv skördökning och förbättra markens bördighet. Men det är viktigt att använda biostimulanter vid rätt kvävegiva och att anpassa produkterna efter markens sammansättning. Välkommen att kontakta vår rådgivare som kan ge råd och hjälpa till att anpassa biostimulanter som passar din mark.

Det är viktigt att använda biostimulanter tidigt, före DC-30. I försöken applicerades biostimulanterna vid DC-31-32 förra året på grund av väderförhållandena, vilket är något sent för att applicera biostimulanterna.

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.