OM OSS

Biotillväxt Sverige AB samarbetar med Europas ledande företag inom biostimulanter tillvärkare.

Vårt fokus är de utmaningar och de möjligheter vi står inför vad gäller att öka mängden tillgängliga näringsämnen för växterna, minska utlakning av näringsämnen.

Vi erbjuder biostimulanter för kvävefixering, jordförbättring, optimalt upptag av fosfor, kalium och näringsämnen. Produkter innehåller fritt levande mikroorganismer. Biostimulering ökar markegenskaper, skörden och ger därmed högre avkastning och driver lantbruket framåt.

En levande jord är en där de mest gynnsamma förutsättningarna för tillväxt har bildats - växter kommer att få alla nödvändiga ämnen, ha stark immunitet, organiska rester kommer inte bara att sönderdelas utan förvandlas till humus, patogener kommer inte att spridas.

Syfte & vision

Vårt syfte är ett hållbart vardagsliv. I kombination med vår vision om att växa tillsammans för framtiden har vi fastställt i vår affärsstrategi att vi ska erbjuda mikrobiologisk gödsel samt tjänster som stöder en hållbar verksamhet.

Fokus på kundframgång

Kunden är kärnan i vårt dagliga arbete och grunden i vår strategi. Det är tillsammans med våra kunder och partners som vi trivs och utvecklas.

Lyckas tillsammans

Vi värnar om att arbeta tillsammans inte bara i vår egen organisation utan även tillsammans med våra partners och kunder. Tillsammans når vi våra mål – hållbara lösningar för odling.

Mod att förnya

De globala megatrenderna ställer oss alla inför nya utmaningar. Med mod att förnya menar vi att vi främjar nya idéer och nya lösningar i organisationen. Det är med nya lösningar vi vill möta framtiden.

Förtroende genom respekt

Vi vill vara den mest pålitliga samarbetspartnern för kunder, intressenter och medarbetare. Det betyder att vi uppför oss på ett respektfullt sätt mot våra kunder och mot varandra. Det känns självklart för oss att främja mångfald. Genom förtroende hoppas vi kunna uppnå våra mål.