Gå vidare till produktinformation
1 av 2

Biotillväxt Sverige AB

AZOFIX PLUS

Azofix Plus är en biostimulant som innehåller bakterier för effektiv fixering av atmosfäriskt kväve och därmed säkerställer växternas näringsbehov.

  • Minskning av mineraliska kvävegödselmedel med upp till 50 kg/ha med aktiv substans.
  • Syntetiserar växttillväxthormoner och B-vitaminer.
  • Minskar nitratavkastning.
  • Effektivare fixering av atmosfäriskt kväve;
  • Den växtgenetiska produktivitetens potential utvecklas;
  • Bättre kvalitet på avkastningen;
  • Främjar den biologiska aktiviteten i jorden;
  • Förbättrar jordstrukturen och sorptionprocessen samt vatten- och luftförhållandena i jorden;
  • Kan användas på ekologiska gårdar.

Produkterna sprids enkelt med hjälp av en vanlig växskyddsspruta. 

Specifikationer

Sammansättning: Paenibacillus polymyxa MVY-024 (1.2×109 CFU/ml); B-gruppsvitaminer: B1, B3, B6 och mikroelement: Cu, Co, Fe, Mn, Mo, Zn (max. 0,02 %); K-7140 mg/l; Na-1880 mg/l; Ca-1500 mg/l; S-1170 mg/l; P-278 mg/l; Mg-275 mg/l.

Dosering:  spannmål: 1 l/ha – BBCH 01-30; raps: 1l/ha – BBCH 01-30; majs: 1 l/ha – BBCH 01-16; sockerbeta: 1 l/ha – BBCH 01-16; grönsaker: 1 l/ha – BBCH 01-40; En gång per säsong

Vattenmängd: 150-300l/ha

Azofix Plus kan användas tillsammans med de flesta gödningsmedel, insekticider, herbicider och fungicider samt mikronäringen. Dock kontrollera alltid även andra preparats etiketter och följ tillverkarnas rekommendationer för blandbarhet.

LADDA NER:

 Brochyr: AZOFIX PLUS

 

Kontakta rådgivare - säljare 072-329 14 95

Leveranstid inom Sverige är 2–5 dagar 

Kontakta våra säljare - rådgivare: 072-329 14 95